Бардык жаңылыктар

Ай чырай - Айдана Дека, ырчы: «Жолдошумдун жакшы гана сапаттарын байкап жатам»

Кечээ жакында Казакстандын Алматы шаарында өткөн "Star of Asia" эл аралык музыка фестивалына Кыргыз өлкөсүнөн Айдана Дека конок катары чакырылып, барып катышып келди. Фестиваль 15-16-июнь күндөрү "Медеу" бийик тоолуу спорт комплексинде болуп єткєн. Аталган фестивалда АКШ, Кытай Эл Республикасы, Түштүк Корея, Япония, Грузия, Индия, Түркия, Азербайжан жана бир катар өлкөлөрдөн белгилүү ырчылар келип ырдашкан. Чет элдик ырчылар менен бир сахнада талантын тартуулаган Айдананы куттуктап, кепке тарттык. Эсиўиздерде болсо, ырчы мырза Аваз Акимов менен Айдана Дека баш кошушуп, їй-бїлєлїк сапарга чогуу аттанышкан.

--Айдана, Казакстанда єткєн фестивалга катышып келдиў, кандай єттї, сезимдериў менен бєлїшє кетсеў?

--Казакстанга эў сонун барып келдик. Фестиваль жогорку деўгээлде єттї. Кыргызстандын атынан катышуу мен їчїн чоў сыймык болду. Ал сезимдер дагы деле тарай элек. Кубанычыбыз койнубузга батпай дагы деле сїйїнїп жїрєм. Катышып, мыкты номер кєрсєтїп, мактоолорго ээ болуп кайттык десем болот.

--Фестивалга катышуу сунушу кимден тїштї эле?

--Негизи Казакстанга командабыз менен экинчи ирет барып келдик. Биринчиси «Жыл тандауы» деген фестивалга конок болуп чакырылганбыз. Бул жолу дагы продюсерге уюштуруучулар тарабынан катышуу сунушу тїшкєн экен. Анан мени жакшы шоу, бий кєрсєтїї колуўдан келет деп жиберїїнї туура кєрдї. Ошондуктан продюсерибиз Назира Бактыбекова менен барып, жакшы номер кєрсєтїп келдик.

--Кепти чыгармачылыгыўа бурсак, кандай жаўылыктар кїтїлїїдє?

--Буюрса бул жылы кїйєрмандарымды кєп жакшы жаўылыктар кїтєт. Єзїўїздєр билгендей ноябрь айында жеке концертимди берип, андан кийин азыркы жолдошум, ал кездеги жигитим Аваз Акимов менен дует-гастролдо болуп, кийин тоюбузга даярдыктар болуп, ошону менен кєп убактым єттї. Тойдон соў орозо, андан кийин бал айыбыз болуп калды. Ошентип чарчоолорду чыгарып, эс алууну да єткєрїп, ильхом топтоп, жаўы кїч-дем менен чыгармачылыкка кириштик. Учурда жаўы чыгармалардын, образдардын їстїндє иштеп жатабыз.

--Сенин клиптердеги ар бир образыў, кийген формаларыў єзгєчє, бул идеялар кимге таандык?

--Негизи эле ар бир образды клиптеби, фотосессиядабы же болбосо ар кайсы концерттерге кийилчї формалардын баарын командабыз менен ортодо акылдашып, кеўешип тїзїп чыгабыз. Мен єзїм жалгыз же болбосо менин ордума башка бирєє образ ойлоп таппайт. Бул жамааттык мээнет.

--Їй-бїлєлїї айымдын статусуна ээ болдуў, сага їй-бїлєлїк жашоонун кандай жаўы жактары ачылды?

--Албетте їй-бїлєлїї болгондон кийин баары башкача. Мурдагыдай каалагандай басып кетїї, курбуларыўа жолугуу деген жок. Жоопкерчилик артып, турмуш-тиричиликти ойлоп, їйгє шашып каласыў. Жолдошуўдун камын ойлоо, кечинде тамак жасоо, їй оокаттары деген майда жумуштар ар дайым мээўде болот. Мен бул тїйшїктєрдєн чарчаган жокмун, тескерисинче ырахаттануу менен аялдык милдеттеримди аткарып жатам десем болот. Кудайыма шїгїр, жолдошум дагы аябай тїшїнїктїї. Їй-бїлєлїк жашоого аттангандан кийин жаўы идеялар кєбєйє баштады, жолдошум тарабынан эбегейсиз колдоону сезип жатам. Їй-бїлєлїк жашоо менин чыгармачылыгымда жаўы ачылыштарды жасоого тїрткї болуп жатат. Анан да жашоого олуттуу кєз караш менен карап калат экенсиў.

--Турмуш кургандан соў сага Аваздын белгисиз кайсы сапаттары ачылды?

--Кєпчїлїк їй-бїлє кургандан соў мырзалар єзгєрєт, терс сапаттары чыга баштайт деп кєп айтышчу. Бирок мен такыр ишенчї эмесмин. Азыр туура кылган экенмин деп ойлойм. Аваз жєнїндє айтсам, анын бойдок кездегиге караганда дагы жакшы сапаттарын байкап, кєрїп жатам. Буга чейин боорукер, ак кєўїл экендигин байкачумун. Бирок эмне жєнїндє ойлонуп, тїйшєлгєнїн, їй-бїлєлїк баалуулуктарды биринчи орунга койгондугу мени кубантып жатат. Кудайым ушундай жолдошко туш кылганына абдан ыраазымын.

--Наристелїї болууну пландап жатасыўарбы?

--Їй-бїлєлїї болгондон соў албетте балалуу болууну кєпчїлїк самайт болуш керек. Айрымдар эле бири-бирибизге кєнгїчє кое туралы деп бул жоопкерчиликти арыраак жылдырып коюшат экен. Эми наристелїї болуу бизден гана кєз каранды эмес. Кудайым буюрган кїнї ал кубанычтуу кабар болгондо кыргыз элибиз менен албетте бєлїшєбїз. Анткени жолдошум да, мен дагы элдин адамдарыбыз. Жакшы жаўылык менен бєлїшїїгє жеткирсин. Аваз дагы єтє баласаак, жаш балдарды кєргєн жерден эркелетип, элжиреп калат.

--Чыгармачылык менен їй-бїлєнї чогуу алып кетїї оорчулукту жаратпай элеби?

--Жеке єзїмдїн оюмду айтсам, мен їчїн тескерисинче їй-бїлє менен чыгармачылыкты алып кетїї жеўил болууда. Себеби кєбїрєєк эс алып калсак, бири-бирибизди тїрткїлєп, кел мындай кылабыз же болбосо сен мындай чыгарма жаратышыў керек деп бири-бирибизден энергия алып, идеялар менен бєлїшїп жатабыз. Мындай учурда жакын адамыўдын колдоосу аябай сезилет экен.

--Кызганып, таарынышкан учурлар силерде дагы барбы?

--Бизде кызганыч боюнча маселе жок. Курбу кыздарым да таў калып, ишенбейт. Балким бири-бирибизге катуу ишенгендиктенби же болбосо ушул убакытка чейин бири-бирибиздин ишеничибизден чыкпагандыктанбы кызганыч кєйгєйї жок. Анча-мынча таарынышкан учурлар болот, бирок кызганыч темасы боюнча эмес. Єкїл ата, єкїл апабыз «Силер ар бир мїнєтїўєрдї бош кетирбей чыгармачылык менен алек болгула, ошондо силерде урушуп-талашканга убакыт калбай калат. Урушка кеткен убакытты мисалы ыр жаттоого арнагыла, ошол пайдалуу. Иштегиле» деген кеўешин беришкен. Ошондуктан андай жагымсыз нерселерден кудай сактасын.

--Алдыда кандай ой-максаттар бар?

--Чыгармачыл адамдын алдындагы ой-максаттары чыгармачылыкка байланыштуу да. Мындан дагы жаўы тепкичтерге кєтєрїлїп, жакшы ачылыштарды жасоо, чыгармачылыкка єзгєчєлїк киргизїї, чыгармачылыкты єнїктїрїї дегендей. Буюрса кїйєрмандарыбызды мыкты чыгармалар, жогорку сапаттагы клиптер кїтєт. Анан турмушка чыккандан соў отуруп калбай, їй-бїлєлїк жашоого дагы жаўы позитивдїї жагдайларды кошуу керек экен. Чыгармачылыктын їстїндє кандай эмгектенсеў, їй-бїлєлїк жашоодо дагы андан кем калбай тынымсыз мээнет кылыш керек экен. Жай келди, буз сезон мага аябай жагат. Жаўы бийлерди, ырларды жаратууга єтє ыўгайлуу мезгил.

--Маегиўе рахмат, бактылуу болгула!

Назгїл Исакова

Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Погода в Кыргызстане Курс валют к сому
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 Видео // 11:56
ВИДЕО – Адахан Мадумаров Өкмөт башчы Абылгазиев менен Жеңиш Разаков тууралуу курч сөз айтты
Видео // 13:29
Темир Сариев орчундуу жана омоктуу оюн ортого салды...
Видео // 17:50
Рыскелди Момбеков митингде Матраимов жана коррупция боюнча катуу айтты
Видео // 18:21
Жамалдинов: Курсан Асановдун иши туура бааланышы керек!
Видео // 18:06
Рыскелди Момбеков: Курсан Асановго ордер эмес, орден бериш керек!